Crisisopvang

Crisisopvang / Pension

Omdat er een chronisch gebrek is aan “pension” adressen voor mensen met een klein inkomen of die acuut opvang nodig hebben bij opname in ziekenhuis of verpleegtehuis of psychiatrie, zorgen onze pleeggezinnen ook vaak voor deze dieren.

Uiteraard geldt ook hier dat wij uitsluitend een dier in pension kunnen opnemen als we daar een geschikt pleegadres voor hebben.

De pensionprijs per dag – per dier ligt aanzienlijk lager dan in de normale pensions.


Formulier wordt volledig ingevuld door aanvrager of begeleider

U hebt een minimum inkomen(leefloon) .

Formulier wordt volledig ingevuld door aanvrager of begeleider.

Wat is hiervoor de vergoeding aan "Dogmatchers"


  • Lidkaart "Dogmatchers dagopvang" €15 per jaar

  • Opvang per begonnen dag €6 (halve dag ook €6)

  • Het bedrag wordt betaald per maand.

Voorwaarden voor personen of gezinnen die een aanvraag indienen.

  • Dogmatchers wil zeker niet in concurrentie treden met professionele oppasdiensten.

  • Wie niet de correcte inkomsten doorgeeft wordt er een prijs aangerekend van €20 per dag met terugwerkende kracht.

  • Het lidgeld wordt niet in vermindering gebracht.

  • Bewijs van leefloon kunnen voorleggen.