Voorwaarden

  • De aanvrager heeft een leefloon en betaald huur of een lening af voor een woning.

  • De aanvrager heeft een attest verhoogde tegemoetkoming en betaald huur of een lening af voor een woning.

Bijkomende criteria voor toekenning

  • Opvang is mogelijk voor maximum 3 maanden

  • De persoon heeft geen netwerk om het dier op te vangen

  • Het dier moet ingeschreven staan op de naam van de aanvrager

  • Er moet achteraf een goed perspectief zijn voor het huisdier

  • Huisdier dient in orde te zijn met zijn vaccinaties, ontworming en ontvlooiing

  • Poezen moeten gesteriliseerd of gecastreerd zijn

  • De eigenaar tekent een Financiële overeenkomst tijdelijke opvang waarin de opvangvergoeding wordt vermeld. Bij wanbetaling stopt de tijdelijke opvang en wordt het dier overgedragen aan het dierenasiel.