Privacyverklaring

Dogmatchers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen matchen aan een extra-baasje dan wel oppashond. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. Dogmatchers zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van onze dienst.

Dogmatchers gebruikt de gegevens van haar leden op de volgende wijze:

  • Als u zich inschrijft als baasje, hebben we uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres nodig om u zo goed mogelijk aan een Extra-baasje uit de buurt te kunnen koppelen, u van het verloop van een aanvraag op de hoogte te houden.

  • Als u zich inschrijft als extra-baasje hebben we uw voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer en evt e-mailadres, informatie mbt uw gezondheid, daar waar dit relevant is voor het oppassen, nodig om u zo goed mogelijk aan een oppashond uit de buurt te kunnen koppelen en u van het verloop van een aanvraag op de hoogte te houden.

  • Om uw inschrijving bij Dogmatchers zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw hond (baasjes) en uw gebruik van onze diensten op.

  • Wij gebruiken uw e-mailadres en/of telefoonnummer om u te informeren over de status van uw aanvragen. Ook zullen wij periodiek vragen of een lopende match bevalt. Uw emailadres (of postadres) wordt tevens gebruikt om extra-baasje/ baasjes op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen bij Dogmatchers als u dit aangegeven hebt bij het aanmaken van uw profiel. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door een email te sturen naar johan.dogmatchers@ggmail.com.

  • Wanneer u niet langer bij ons ingeschreven wilt staan kunt u ons via mail een verzoek indienen. Wij bewaren voor statistische doeleinden (oa voor subsidieverstrekkers) geanonimiseerd een aantal van uw gegevens. Te weten: geslacht, postcode, leeftijd (extra-baasjes en baasjes)

  • Als u niet expliciet aangeeft dat wij uw gegevens moeten verwijderen hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar. Hierna zullen wij uw gegevens verwijderen met uitzondering van bovenstaande.

Gmail

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die gratis wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Gegevens over het gebruik van onze site (cookies) helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Onder andere:

  • Met wat voor apparaat onze website bezocht wordt en vanuit welke browser

  • Vanaf welke lokatie (land, stad)

  • Welke leeftijdcategorie onze bezoekers hebben en welk geslacht

Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van Google Inc.

Expliciet melden wij dat:

-Wij Google Analytics cookies gebruiken

-Wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben

-Wij ‘gegevens delen’ hebben uitgezet

-Wij gebruik maken van Google Adwords in combinatie met de Google Analytics cookies

-Wij hier een bewaartermijn hanteren van 26 maanden

Dogmatchers verkoopt uw gegevens niet

Dogmatchers zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij delen uw contactgegevens uitsluitend met uw toestemming aan een mogelijke match. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Dogmatchers gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een bezoek aan de website van Dogmatchers geen cookies ontvangt.

Bewaartermijnen

Zolang u actief lid bent van onze stichting bewaren wij alle hierboven beschreven gegevens. Als we twee jaar geen contact met u gehad hebben en er geen activiteit op uw profiel geweest is, sturen we u een email om te vragen of u nog ingeschreven wilt blijven. Als we hier niets op horen verwijderen wij na twee weken uw persoonlijke gegevens met uitzondering van de hierboven beschreven gegevens voor statistische doeleinden.

Vragen en feedback

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van Dogmatchers, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen of inzien.

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan kunt u contact opnemen met:

Dogmatchers

www.dogmatchers.be

johan.dogmatchers@gmail.com

0486272653