Visie


Bij Dogmatchers willen we een meerwaarde creëren in onze samenleving door mensen en dieren nauwer met elkaar te verbinden. We zijn ervan overtuigd dat huisdieren heel laagdrempelig kunnen worden ingezet om sociale en emotionele eenzaamheid tegen te gaan en tegelijk mentaal en fysiek welzijn te stimuleren.

We kiezen er bewust voor om tijd te investeren in duurzame relaties. De grote verbondenheid die alle betrokkenen door onze manier van werken ervaren, maakt niet alleen extrabaasjes, baasjes en dieren, maar ook ons elke dag weer gelukkig.